מרכז הר הבית
Temple Mount Center
הכניסה לבית המקדש 
  
כניסה  The Entrance to the Holy Temple           Enterכניסה             Enter