סיור של הר הבית מבפנים

לפי ההלכה לאחר טבילה מותר ללכת במקומות מסוימות בהר הבית אפילו לטמא מת. זה לשון הרמב"ם (פרק ז' הלכות בית הבחירה הלכה ט"ו):

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז

 

הר הבית מקודש ממנה [משאר ירושלם] שאין זבין וזבות נדות ויולדות נכנסין לשם, ומותר להכניס המת עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס לש

הר הבית פתוח ליהודים רק בימים א-ה. ימי ו' ושבת סגור לנו. בחגים תלוי בהחלטת המשטרה.

שעות פתיחה:

03:31 עד 03:21 ומ 03:01 עד 03:7

03:41 עד 03:31 ומ 03:01 עד 03:7  בקיץ  

או לפי החלטת המשטרה.

להדרכה, הסברה או לפרטים נוספים או לתאם סיור עם מדריך מומחה ומנוסה, נא להתקשר ל:

8470-626-20  מרכז הר הבית

5840-835-20  התנועה לכינון המקדש 

 

 חובה להביא תעודת זהות או דרכון. בתוך הר הבית הולכים יחפים או בגרבים ויש מתירים עם נעלי יום כיפור.

המשטרה אוסרים לנו להכניס שום ציוד דתי כמו טלית ותפילין, סידור, תנ"ך, שופר, לולב ואתרוג וכו'

 

מאמר הלכתי בענין עליה להר הבית בזמן הזה  

הכנה לעליה להר הבית

הנהגה לעולה להר הבית

נשים בהר הבית

בחורות ורווקות בהר הבית

 

חזור לפעילות

חזור לדף הבית

חזור למרכז