הקרנת שקופיות והרצאות

 

אנו מוכנים לבא לתת שיעורים או הרצאות בענינים של בית המקדש לקבוצות הדורשות. גם יש אפשרות של הקרנת שקופיות.

 

נושאים:

 

·        עליה להר הבית בזמן הזה

·        בנין בית המקדש בידי שמים או בידי אדם

·        מקום המקדש

·        סיור בהר הבית בליווי של שקופיות

·        עניני טומאה וטהרה

·        הסבר על בית המקדש השני והשלישי

·        או לפי דרישתכם

 

הרצאות האלו קשורים בתשלום.

 

לפרטים נוספים:

8470-626-20

חזור לפעילות

חזור לדף הבית

חזור למרכז